פוליסי צ'ק - בדיקת פדיון פוליסות

לפניך שאלון לקבלת הצעת מחיר מותאמת אישית נשמח אם תמלא את השאלון במלואו ואנו נחזור אליך בהקדם האפשרי
התחל
 
המסמך מיועד לנשים וגברים כאחד למרות היותו מנוסח בלשון זכר
הפרטים שתמסור בשאלון זה יאפשרו מתן הצעת מחיר המותאמת לך אישית. למילוי שאלון זה ידרשו לך כשתי דקות

 
שם פרטי ומשפחה

 
אני


 
גיל

 
עיר מגורים

 
מספר טלפון שניתן לחזור אליך

 
שעה נוחה להתקשרות

 
איך הגעת אלינו


 
באיזה שירות מתוך סל השירותים של פוליסי צ'ק אתה מעוניין


 
כמה פוליסות יש לך לבדיקה, כולל פוליסות שבוטלו או נפדו/נמשכו בעבר

 
באילו חברות ביטוח יש לך פוליסות

 
למיטב זכרונך, מה היא הצבירה הכוללת בפוליסות

 
אם טרם יצאת לפנסיה, מה התאריך הצפוי ליציאתך לפנסיה

 
נשמח אם תצרף את הדו"ח השנתי שקיבלת מחברת הביטוח לצורך הכנת הצעת המחיר

 
דגשים כלליים לבדיקה: נא רשום מדוע אתה רוצה לבדוק , מה החשדות שלך ? באילו בעיות נתקלת  בעבר

תודה על מילוי השאלון
נציגנו יחזרו אליך בהקדם
03-9221586
לאתר החברה